സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഇ​ന്നും വ​ര്‍​ധി​ച്ചു

ഗ്രാ​മി​ന് പ​ത്തു രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 80 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വ​ര്‍​ധി​ച്ച​ത്

സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഇ​ന്നും വ​ര്‍​ധി​ച്ചു
the-price-of-gold-in-the-state-has-also-increased-today

കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഇ​ന്നും വ​ര്‍​ധി​ച്ചു. ഗ്രാ​മി​ന് പ​ത്തു രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 80 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വ​ര്‍​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഗ്രാ​മി​ന് 6,625 രൂ​പ​യി​ലും പ​വ​ന് 53,000 രൂ​പ​യി​ലു​മാ​ണ് വ്യാ​പാ​രം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം പ​വ​ന് 96 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച് 57,824 രൂ​പ​യി​ലും 18 കാ​ര​റ്റി​ന് 72 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച് 43,368 രൂ​പ​യി​ലു​മെ​ത്തി.ആ​റു​ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ടി​വി​നു ശേ​ഷം സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. പ​വ​ന് 320 രൂ​പ​യും ഗ്രാ​മി​ന് 60 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 400 രൂ​പ​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.