പത്തനംതിട്ട പുതുശ്ശേരി മാവേലി സ്​റ്റോറിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ മാനേജർ ബേബി സൗമ്യക്ക്​ 12 വർഷം കഠിനതടവും എട്ട്​ ലക്ഷം പിഴയും

രണ്ട് കേസുകളിലായി 12 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിച്ചനുഭവിച്ചാൽ മതി.

പത്തനംതിട്ട പുതുശ്ശേരി മാവേലി സ്​റ്റോറിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ മാനേജർ ബേബി സൗമ്യക്ക്​ 12 വർഷം കഠിനതടവും എട്ട്​ ലക്ഷം പിഴയും
12-years-rigorous-imprisonment-and-eight-lakh-fine

തിരുവനന്തപുരം: പത്തനംതിട്ട പുതുശ്ശേരി മാവേലി സ്​റ്റോറിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ മാനേജർ ബേബി സൗമ്യക്ക്​ 12 വർഷം കഠിനതടവും 8,07,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. രണ്ട് കേസുകളിലായി 12 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിച്ചനുഭവിച്ചാൽ മതി.തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് ജഡ്ജ് എം.വി. രാജകുമാരിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.പുതുശ്ശേരി മാവേലി സ്​റ്റോറിൽ 2007-08 കാലത്ത്​ ഷോപ് മാനേജരായി ചുമതല വഹിച്ചുവന്നിരുന്ന ബേബി സൗമ്യ സ്​റ്റോറിൽനിന്ന്​ 5,56,181 രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. വിജിലൻസിനുവേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വീണ സതീശൻ ഹാജരായി.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.