വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ

വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ

             കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍, ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്, കാത്ത് ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യന്‍, ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യന്‍, റേഡിയോഗ്രാഫര്‍, എക്കോ/ ടി എം ടി ടെക്‌നിഷ്യന്‍, ഇ സി ജി ടെക്‌നിഷ്യന്‍, ഒ ടി ടെക്‌നിഷ്യന്‍ എന്നീ തസ്തികകളില്‍ നിയമനത്തിനായി വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തുന്നു.   ഇന്റര്‍വ്യൂ തീയതി, സമയം, തസ്തിക എന്ന ക്രമത്തില്‍.  ജൂണ്‍ 13 - രാവിലെ 10മണി - ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍. 14 - രാവിലെ 10 മണി - ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍, ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി - ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്. 15 - രാവിലെ 10 മണി - കാത്ത് ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യന്‍, 11 മണി - ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യന്‍, 12 മണി -  റേഡിയോഗ്രാഫര്‍ (എക്‌സറേ/ സി ടി യൂണിറ്റ്), രണ്ട് മണി - എക്കോ/ ടി എം ടി ടെക്‌നിഷ്യന്‍, വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി - ഇ സി ജി ടെക്‌നീഷ്യന്‍, നാല് മണി - ഒ ടി ടെക്‌നീഷ്യന്‍. താല്‍പര്യമുള്ള ഉദേ്യാഗാര്‍ഥികള്‍ യോഗ്യത, മേല്‍വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന അസ്സല്‍ രേഖകള്‍, ബയോഡാറ്റ, ഐഡന്റിറ്റി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ എന്നിവ സഹിതം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് മുമ്പാകെ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് ഹാജരാകണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow